باشه میرم دور میشم از جلو چشمات حق داری آقا

وعدگاه اکثر دسته های عزاداری شهر و بعضی از روستاهای اطراف، امام زاده ابراهیم-علیه السلام- {گلزار شهدا} هست.
در روستاها سعی میشه به روستاهای هم جوار یا امام زاده های هم جوار برن.
بعضی ها هم خیمه درست میکنن و شبیه سازی غروب عاشورا  را برعهده می گیرن. و....
میدان 17شهریور شهر جایی که عزادارن سه خیابون رو بهم وصل میکنه.
میدان 17شهریور شهر جایی که اگه دودسته هنگام عبور بهم بخورن امکان دعوا زیاد میشه.
میدان 17شهریور شهر جایی است برای نشستن تماشا گران فیلم سینمایی"دسته عزاداران".
میدان 17 شهریور شهر انگاری نمایشگاه آدم های جور واجوره.
میدان 17 شهریور شهر جایی است برای زور آزمایی علمداران.
میدان 17 شهریور شهر زورخانه می شود.پهلون مردم دارن نگاه میکنن یه چرخ بزن.
سخنران مهمان به وضع شهر اعتراض می کند و بعد از سخنرانی .....
موذن اذان بگو وقت نماز است امام نمازش را خواند با این که در جنگ بسر می برد.
موذن اذان بگو وقت نماز است اما ما وقت نداریم چون داریم عزاداری می کنم....
یاد شهید شهر که معروف به شهید نماز هست بخیر{شهید نماز سرتیپ خلبان حسین قاسمی}.
* دست من گیر که این دست همان است که من سال هاست از غم هجران تو بر سر زده ام...
!! نوشته شده توسط علی | ۱۵:۱۷ بعد از ظهر | چهارشنبه دهم آذر ۱۳۸۹

RSS